Αναλαμβάνουμε :

  • Παροχή επιχειρηματικών & διαχειριστικών συμβουλών
  • Διοίκηση & διαχείριση οικονομικών μονάδων
  • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων