Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας της Kaspersky «Sorting out digital clutter in business» σύμφωνα με τα οποία οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν να απωλέσουν τα δεδομένα που διαθέτουν. Ζούμε σε μία εποχή όπου τα πάντα ψηφιοποιούνται και αυτό ακριβώς συμβαίνει και στον χώρο των επιχειρήσεων.

Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολο για τους εργοδότες να γνωρίζουν ποιος διαθέτει τα ψηφιακά δεδομένα των επιχειρήσεών τους και πώς χρησιμοποιούνται αυτά.

Χαρακτηριστικό είναι πως ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων διαθέτει πρόσβαση στα αρχεία του προηγούμενο εργοδότη του, καθώς παρά την απομάκρυνσή τους συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στο εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε ηλεκτρονικά έγγραφα και εφαρμογές. Ακόμα και οι νυν εργαζόμενοι μίας επιχείρησης συνηθίζουν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα στοιχεία σύνδεσής τους στις εταιρικές συσκευές, πράγμα που καθιστά πιθανή τη διαρροή τους.

Δημιουργείται, λοιπόν, για τις επιχειρήσεις ο κίνδυνος τα δεδομένα τους είτε να χρησιμοποιηθούν από τους πρώην ή νυν εργαζομένους τους κατά βούληση είτε να διαγραφούν από λάθος είτε ακόμα να βρεθούν στα χέρια ανταγωνιστών. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα που επέρχεται είναι η δαπάνη χρόνου, κόπου και χρημάτων για την ανάκτηση των ψηφιακών δεδομένων και αφετέρου η χειρότερα οι κυρώσεις ή αγωγές από τους πελάτες για την παραβίαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων.

Τα μέτρα πρόληψης, συνεπώς, που προτείνονται είναι η ακύρωση όλων των δικαιωμάτων πρόσβασης με την αποχώρηση των εργαζομένων, η τακτική ενημέρωση / υπενθύμιση στους εργαζομένους για τους κανόνες ψηφιακής ασφάλειας αλλά και για τις συνήθειες που θα πρέπει να υιοθετούν στη χρήση των κωδικών, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η κρυπτογράφηση στα εταιρικά δεδομένα, και η ψηφιακή ασφάλεια που προσφέρουν οι υπηρεσίες cloud.