Αλλάζει ο τρόπος εισόδου των φορολογουμένων στις ΔΟΥ, στα τελωνεία και σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ, καθώς από το φθινόπωρο οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται σε αυτές μόνο με τη χρήση ειδικών καρτών τις οποίες θα επιστρέφουν κατά την έξοδό τους από την εκάστοτε υπηρεσία.

Μάλιστα, η ΑΑΔΕ έχει ήδη δημοσιεύσει πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, στην οποία έχουν γνωστοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά των καρτών αυτών.

Καθότι ο διαγωνισμός για την έκδοση των καρτών αναμένεται να διεξαχθεί εντός Μαΐου, η κυκλοφορία τους εκτιμάται πριν από τον Σεπτέμβριο. Το νέο αυτό μέτρο έρχεται να τεθεί σε εφαρμογή για λόγους ασφαλείας αλλά και για στατιστικούς σκοπούς, καθώς η ΑΑΔΕ στο Επιχειρησιακό Σχέδιό της για το έτος 2019 αποβλέπει στην ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τους φορολογούμενους πολίτες, στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της και στη βελτίωση των εγκαταστάσεών της.

 

Τσαβαλιάρης Μαρίνος, Οικονομολόγος