Οι υπηρεσίες που παρέχουμε

Η EΥΕΛΙΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (TAXGATE) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσφερόμενων λύσεων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις περισσότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται  με βασικό άξονα τις φορολογικές, τις λογιστικές και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και στα λογιστικά γραφεία.

Mε ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τους 30 εργαζόμενους, η EΥΕΛΙΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (TAXGATE) διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία βασισμένη στις πιο σύγχρονες λογιστικές μεθόδους, και ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, που την καθιστούν πανέτοιμη να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, και   να χαράξει μία επιτυχημένη πορεία, μέσα σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η οποία είναι ξεκάθαρη και σίγουρη για τα επόμενα έτη.