Οικονομικά στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TAXGATE AE 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TAXGATE AE 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TAXGATE AE 2013