Υπηρεσίες διαχείρησης προσωπικού  – εργατικά

 • Διαχείρηση προσωπικού
 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα.
 • Συμβουλές για εργασιακά θέματα, απολύσεις
 • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και ΛΑΕΚ
 • Συμβουλές και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας
 • Διενέργεια συνεντεύξεων για επιλογή προσωπικού για λογαριασμό της επιχείρησης και επιμόρφωση εργαζομένων
 • Προσφυγές
 • Αντιμετώπιση εργατικών ελέγχων
 • Πίνακες ωρών εργασίας-βάρδιας
 • Καταστάσεις ΙΚΑ-ΑΠΔ
 • Καταστάσεις επικουρικών ταμείων
 • Προσδιορισμός & έλεγχος νόμιμου μισθού
 • Προσλήψεις – απολύσεις
 • Φόρος μισθωτών υπηρεσιών ( Φ. Μ. Υ)
 • Ανάλυση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο και ανά κέντρο κόστους
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας