Οι εξωτερικές εργασίες  που παρέχουμε

 • Έναρξη εργασιών στο ΓΕΜΗ και στη ΔΟΥ  όλων των νομικών μορφών εταιριών.
 • Παύση εργασιών στο ΓΕΜΗ και στη Δ.Ο.Υ.
 • Μεταβολές στο ΓΕΜΗ
 • Μεταβολές στη Δ.Ο.Υ. και στα ασφαλιστικά ταμεία
 • Έκδοση φορολογικών ενημεροτήτων από τη Δ.Ο.Υ
 • Απογραφή στο ΙΚΑ εταιρειών
 • Έκδοση ασφαλιστικών ενημεροτήτων, πιστοποιητικών και ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Επιστροφές- συμψηφισμοί οφειλών στη Δ.Ο.Υ.
 • Αίτηση και παραλαβή από τα Πρωτοδικεία Αθηνών & Πειραιώς
 • Συναλλαγές με δημόσιο τομέα
 • Ρύθμιση οφειλών στην ΔΟΥ και στα Ασφαλιστικά ταμεία
 • Νομαρχία