Η TAXGATE A.E. παρέχει πλήθος λογιστικών, φοροτεχνικών, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις απαιτήσεις των πελατών μας, έχοντας ως στόχο την πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη και καθοδήγησή τους.

Σκοπός μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για την πλήρη και σωστή οργάνωση της εταιρείας σας στους τομείς που αναπτύσσονται στις υπηρεσίες των λογιστικών γραφείων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση των προτεινόμενων, βάσει της σχετικής μελέτης και πρόβλεψης, λύσεων.

H χρήση digital solutions και οι διεργασίες σε ένα υβριδικό περιβάλλον μάς κατατάσσουν στην κορυφή των hi tech λογιστικών γραφείων σε παγκόσμια κατάταξη, διασφαλίζοντας την επιχειρηματική επιτυχία σε έναν ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο.

Η επιτυχία μας και οι λόγοι υπεροχής  της εταιρείας μας έναντι άλλων, οφείλεται σε ένα σύνολο από ισχυρά σημεία διαφοροποίησής μας  όπως:

Την πολυετή πετυχημένη παρουσία – πάνω απο15 χρόνια- στο κλάδο των λογιστικών γραφείων .

Την ισχυρή βάση, που διαθέτουν σήμερα οι Eυέλικτες φορολογιστικές υπηρεσίες ( TAXGATE) και που, αυτή τη στιγμή ξεπερνά τις 1000 μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και τις 100 μεγάλες, ελληνικές εταιρίες.

Την αποδεδειγμένη δυνατότητα να σχεδιάζει, να υλοποιεί, να παραδίδει και να υποστηρίζει έργα “μεγάλης κλίμακας”

Το σημαντικό Business Know How που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από την καθημερινή συνεργασία με το πολυπληθές πελατολόγιο της.

Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προσφερομένων λύσεων για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης και σε κάθετες αγορές.

Αναλαμβάνουμε πλήρως το franchising επιχειρήσεων και την άμεση ενσωμάτωσή τους ανεξάρτητα απο τον αριθμό των υποκαταστημάτων.

Τα εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη που διαθέτει, στις πλέον διαδεδομένες και σύγχρονες τυποποιημένες Εφαρμογές Λογισμικού, στους τομείς της αγοράς που αποτελούν στρατηγική επιλογή .

Τις στρατηγικές συνεργασίες που έχει εξασφαλίσει ώστε να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λύσεις που προσφέρει.

Την προσωπική επαφή μας με τους πελάτες, που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη εμπιστοσύνης στην εταιρεία, και τη σύναψη  μακροχρόνιων πελατειακών σχέσεων

Τη δυνατότητα να προβλέπει τις οικονομικές εξελίξεις χρόνο με το χρόνο και να στηρίζει σε όλους τους τομείς τους πελάτες της.

Αξιοποιήστε τις γνώσεις και την εμπειρία μας προς όφελός σας και αποκτήστε πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.